Въведение в проучването Global Talent 2020

Добре дошли в проучването Global Talent 2020 - кажете ни какъв тип глобален талант сте!

През 2018 г. 366 000 души от 197 страни взеха участие в това проучване и публикуваните резултати бяха отразени от престижни новинарски медии чрез повече от 1000 статии на много места по света. Тази година ти може да си част от тях и да ни помогнеш да открием факторите които трансформират световната работна среда.

Попълнете Вашите предпочитания за работодател и работна мобилност и открийте профила си и конкретни препоръки! Резултатите ще ни помогнат да разберем кариерните предпочитания на талантите в световен мащаб и да споделим откритията си с организациите набиращи персонал какво търсят кандидате в бъдеще.

Оценяваме отделенето време и усилия, и Ви благодарим!

.
11% Complete

Powered by Verint survey software