Khảo sát mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam 2016

Giới thiệu về mục đích của cuộc khảo sát này

Kính gửi các nhà đầu tư / doanh nghiệp,

Trong nỗ lực không ngừng để hỗ trợ các nhà đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai cuộc khảo sát này để nắm bắt được cảm nhận của nhà đầu tư về môi trường đầu tư tại Việt Nam và tìm hiểu về phương thức truyền thông và xúc tiến đầu tư hiệu quả nhất. Thông tin của cuộc khảo sát sẽ là cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ ban ngành liên quan đưa ra các biện pháp để nâng cao sự hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư.

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng 10~15 phút để hoàn thành. Toàn bộ thông tin sẽ được bảo mật và không chia sẻ cho bất kỳ tổ chức không liên quan nào.

Cuộc khảo sát sẽ gồm 4 phần chính:
  •  Phần 1 – 3 dành cho tất cả các nhà đầu tư
  •  Phần 4 chỉ dành cho nhà đầu tư đến từ lĩnh vực Ô tô (Automative). Với vai trò quan trọng của ngành ô tô trong nền kinh tế, mục đích của phần này là để thu thập thêm các thông tin liên quan trực tiếp đến ngành ô tô để đưa ra các biện pháp phù hợp. 

Xin trân trọng cảm ơn,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

   


Conduct your own online surveys